HOW IT WORKS

The ENGLISH version of this section is being worked on…

Přípravek PURODER je bez alergizující parfemace, neobsahuje alkohol, ani toxické sloučeniny chloru. Nejlépe funguje na biologické zápachy.

Profesionální pohlcovač pachu není osvěžovač vzduchu. V čem je rozdíl? Osvěžovač rozptyluje příjemně vonící látky, které se pohybem na molekulární úrovni rozšiřují do okolí. Čím pomaleji se aroma uvolňuje, tím déle je osvěžovač funkční.

Likvidátor pachu Puroder pracuje obráceně než osvěžovač. Z prostoru, který je zamořen nežádoucím pachem vychytává molekuly smrdutých sloučenin, zejména těch které ve své molekule obsahyjí nenasycené dvojné vazby a v heterocyklické struktuře atomy dusíku a síru. Takové látky zapáchají nejvíce.

Opravdový likvidátor zápachu musí tedy působit prostorově nebo alespoň v co největší ploše. Pro rychlé odsmradění místnosti je účinné prostříknutí prostoru hora dolů. Jak kapičky pohlcovače pachu padají, čistí vzduch od zápachu.

Aplikace Puroderu se liší dle potřeby, kde se nepříjemný odér odstraňuje. Na savé povrchy, tedy do bot, na textil a koberce se nastříká. Pro menší i větší interiéry skvěle funguje PUROPAD, což je závěsná sorpční deska, kterou jsme vyvinuli v roce 2021. Je to nejlepší eliminátor pachu, který funguje nepřetržitě a bez šíření chemických látek.

Pro profesionální použití jako veřejné toalety, odpadkové místnosti, šatny, chodby atd. nezbývá než PURODER nastříkat na velké omyvatelné plochy, a při úklidu rozetřít do tenké vrstvy. nejlépe vertikální. Jen tak může splnit svou funkci. Přípravek je snadno omyvatelný.

Jaké má puroder chemické složení? Je to vodný roztok emulgované nepolarní fáze, modifikovaného tenzidu, který na sebe váže těkavé sloučeniny dusíku a síry a neutralizuje tím pach na základě chemicko-fyzikální interakce, absorpce a adsorpce.

Co je absorpce a co adsorpce?

  • ABSORPCE je proces, při kterém tekutina (plyn nebo kapalina) plní volný objem sorbentu, v našem případě pevné látky. Tekutiny sorbované absorpčním procesem do volného objemu sorbentu můžeme jednoduše získat zpět resorpcí.
  • ADSORPCE je proces, při kterém je tekutina (plyn nebo kapalina) pevně vázána na povrch sorbentu. Tekutiny sorbované adsorpčním procesem se na povrch sorbentu vážou pevněji, a je proto těžší získat je zpět, než je tomu u absorpce. (zdroj Wiki)

Puroder je sorpční prostředek, který při pohlcování pachů využívá oba procesy…

Pokračování příště…